Mailmal1

Hei {name}! Sender deg denne meldingen fordi jeg ser at du ikke har svart på skjema for {event_name} den {event_time}. Logg inn […]

Mailmal1

Hei {name}! Vis sender deg denne meldingen fordi vi ser at du ikke har svart på vårt skjema for {event_name} den {event_time}. […]