Dirigenten informerer

Fix You/Sammen med deg

Nå ligger Fix you med norsk tekst i Notearkivet. Det var vanskelig å finne god bokmåloversettelse som også passet i rytmen, men denne får funke så lenge. Kommer vi opp med gode vendinger underveis, kan vi endre. Vi jobber litt med den i morgen. Med håp om at den blir med…..