ÅsEnsemblets styre 2019

Verv                                Navn                                Telefon                    E-postadresse 

Leder:                           Torstein Hvattum        90174491              torsteinhvattum0@gmail.com                                                                                          

Nestleder:                   Odd Arne Rognli          92683800              oddro@nmbu.no

Sekretær:                    Kari Kristiansen            48288351              ka-kr4@online.no

Kasserer:                     Kristin Hareide              41303878             kristinhareide@hotmail.com

Styremedlem:            Joakim Syversen           97960611             Joakimsyversen@hotmail.com

Varamedlem:             Inger Ødegård               93011442             inger.odegard@asko.no

 

Kontaktperson for presse/markedsføring er leder Torstein Hvattum