Kunngjøring Årsmøtet 2019

Årsmøtet 2019 for ÅsEnsemblets medlemmer blir mandag 11.mars 2019, kl. 18.30. Sted: Kantinen, Ås ungdomsskole. I henhold til korets vedtekter sendes foreløpig innkalling ut senest fire uker før årsmøtet og endelig innkalling med alle sakspapirer sendes ut senest mandag 4. mars 2019. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være skriftlig begrunnet og skal være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.