Referat stemmeledermøte 23.09.19

1. Mange spør Inger hva som skal øves på til hver øvelse. Dette står i kalenderen på hjemmesiden. Forventes at hver enkelt sjekker dette selv.

2. Alle får mailvarsel ved nye innlegg som skrives på hjemmesiden. Gå inn å les da det som regel er viktig/nyttig informasjon.

3. Hva skal til for at alle svarer på påmeldinger? Inger bruker mye tid på å purre. Hvor/hvordan vil dere helst ha påmeldingslister?

4. Er det en sopran som kan bidra med å legge inn noter i MuseScore? Det er for stor jobb for Hilde alene, hun trenger hjelp.

Riktig god høstferie alle sangfugler!