Rettelser i The washing of the water

Nå er tekstfeilene mm  i «The washing of the water» rettet opp både i appen og i Notearkivet.