Retting av Waltz of the flowers

Sender bare denne til altene. Gjelder 2. altenes Waltz of the flowers.

Nå er bindebuen i taktene 34-35 i Waltz of the flowers rettet opp slik at det låter som det skal. Lå en legatobue/slur istedenfor bindebue/tie i Musescore. Legger ut forklaring på forskjellene i bindebue og legatobue til hele koret.