Sopranøvelser våren 2020

Her er oversikt over sopranøvelser frem til «Festivalfeber»;

12. februar, kl. 18.00-21.00, i Åkebakke barnehage

12. mars, kl. 18.00-21.00, i Åkebakke barnehage

2. april, kl. 18.00-21.00, i Åkebakke barnehage

Jeg tok noen små notater til hver sang vi gikk gjennom på øvelsen 08.01, i fht. hva vi må være obs på samt få avklaringer på fra Inger.

Takk for en god øvelse!