Til dagens mail fra Esther

Vi viser til dagens mail fra Esther til alle korets medlemmer.

Vi har en viss forståelse for Esthers behov for å opplyse saken for hele koret. Det har aldri vært styrets holdning å føre en lukket prosess hele veien. I denne fasen har imidlertid styret følt behov for å la den være direkte kommunisert mellom Esther/Stein Erik og styret. Vi informerer gjerne om premissene for den når tiden er riktig.

Vi har nå behov for å understreke overfor hele koret at styrets avgjørelse er et resultat av flere forhold. Det er en prosess som har vært diskutert grundig over tid. Bakgrunnen for den er kompleks. Inntil nå har dette vært en styresak som ikke skal og bør involvere korets øvrige medlemmer.

 

Vi ber om kormedlemmenes tillit til at vi har håndtert og vil håndtere saken riktig videre. Alt er gjort til korets beste, for å beholde det gode miljøet og for å styrke den musikalske utviklingen i ÅsEnsemblet.

 

Vi ber kormedlemmene forholde seg rolig inntil vi møtes til høsten. Dere kan kontakte Torsten eller Inger direkte dersom noen har behov for det, ikke via felles plattformer.

 

 

Hilsen Torstein og Inger