Endret akkord på «Does your mother know»

Jeg oppdaget en akkordfeil i noten «Does your mother know», som ikke stemte med kompet til Olav(som er slik ABBA synger). Greit acapella, men altså ikke med piano.  Har rettet opp i Notearkivet og i appen. Det gjelder sopraner og alter i taktene 12 og 13.  Litt avlæring, men tror det skal være enkelt å lære den nye sveiva 🙂